Totalentreprenør

Empire Industribygg er stolte av å være Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter

Vi ønsker at alle har en trygg arbeidsdag, både på byggeplass og kontor. 

Det settes fokus på god planlegging, godt arbeidsmiljø, og ryddig arbeidsplass.

Vi vil at alle skal komme like trygt hjem igjen!